navigaciju
Nove slike
Spomenici

Adam Dragosavljevic nyelvújító szobra

Cím: 7827 Beremend, Barta L. tér

Obersovszky Gyula emléktábla

Cím: 7827 Beremend, Obersovszky tér

Barta Lajos mellszobra

Cím: 7827 Beremend, Barta Lajos tér

I. világháborús emlékmű

Cím: 7827 Beremend, Szabadság tér

II. világháborús emlékmű

Cím: 7827 Beremend, Batthyány u., temető

1956-os emlékmű

Cím: 7827 Beremend, Szabadság tér

II. világháborús jugoszláv emlékpark

Cím: 7827 Beremend, Vöröspuszta