Beremend nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése

Üdvözöljük a "Beremend nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése " című projekt oldalán.


Projekt adatok

A kedvezményezett neve: Beremend Nagyközség Önkormányzat.
A projekt címe: Beremend nagyközség iskolai tornatermének energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 52.977.252 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021. április 21.A projekt tartalmának ismertetése

Jelen projekt célja a beremendi iskola tornatermének energetikai korszerűsítése volt, mellyel hozzájárultunk a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítéséhez.

Az épület fejlesztés előtti energetikai minőség-besorolása nem kedvező: FF besorolású volt, aminek következtében az épület fenntartási költségei rendkívül magasak voltak. A fejlesztés tárgyát képező ingatlant jelentős kihasználtság jellemzi, ebből kifolyólag a primer-energia megtakarítással járó fenntartási költség-csökkenés jelentős megtakarításokat eredményezett.

A fejlesztés során, a Felhívásban szereplő támogatható tevékenységek közül a következőket valósítottuk meg:

- a Felhívás 3.1.1-es fejezetének a) pontja értelmében: külső szigetelési munkálatok, födém és lábazati szigetelés, továbbá a külső nyílászárók cseréje,

- a Felhívás 3.1.1-es fejezet d) pontja értelmében: napelemek és tartóelemeik beszerzése, telepítése.10,5 kW-os teljesítménnyel,

a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja értelmében: a fűtési rendszer korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerültek. A fűtés korszerűsítése 2 db 35 kW-os gázkazán (1 db beépítése önerő bevonásával) és termofejek beépítésével, valamint egy villanybojler telepítésével.

Jelen projekt keretében, a Felhívás 3.1.2.1. pontja: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a következők kerültek megvalósításra:

a): projektarányos (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés,
c): nyilvánosság biztosítása,
d): képzési anyag kidolgozása, képzés tartása,

A felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével történt. A projekt során a megvalósított beruházások elősegítették a tornaterem épületenergetikai korszerűsítését, illetve a megvalósított beruházások – egymás hatását segítve – hozzájárultak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.