Beremend Nagyközség Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Üdvözöljük a "Beremend Nagyközség Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása " című projekt oldalán.


Projekt adatok

A kedvezményezett neve: Beremend Nagyközség Önkormányzat.
A projekt címe: Beremend Nagyközség Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
A szerződött támogatás összege: 6 997 688 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00620
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2018. 06. 30.  A projekt bemutatása

Cél Beremend KÖH-nél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során Beremend KÖH-nél felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatásának igénylése a felhívásban foglalt feltételek szerint.

ASP adatkörök és feladatok (a feladat minden esetben a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés, azon adatok rögzítési lehetőségének megteremtése, amely alapján a feladat ellátásra kerül). Gazdálkodási rendszer: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, továbbá a 3., az 5–10. és 14–16. mellékletben előírt aggregált adattartalom. Önkormányzati adórendszer: A 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet [a továbbiakban: 37/2015 (XII. 28.) NGM rendelet] mellékletei szerinti adatok. Ingatlanvagyon-kataszter rendszer: A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok. Iratkezelő rendszer: A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok. Ipar- és kereskedelmi szakrendszer: Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari-, és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai: – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete – a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. melléklete – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete 1. melléklete – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok. Hagyatéki leltárrendszer: – A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet szerinti Elektronikus ügyintézési folyamat: Az ASP adó és ipar-kereskedelmi szakrendszerekhez kapcsolódóan 3 ügytípus elektronizációja az ASP Hivatali Portál szolgáltatás bevezetésével. A megvalósítás részeként pályázó az ügyintézési folyamat szabályozását, az érintett ügyek űrlapjainak elkészítését vagy testreszabását, elektronikus ügyintézési segédlet elkészítését, illetve az ügyintézők elektronikus ügyintézési kompetencia fejlesztését, helyi rendelet alkotását, valamint az érintett állampolgárok és vállalkozások tájékoztatását tervezi.